Kontakt

 

UnigueCorn

Gospodarstwo Rolne Adriana i Janusz Banera

ul. Jędrzejowska 3, 54-060 Wrocław

kom. +48 691 032 930

office@uniquecorn.com.pl

 

KONTO

PKO BANK POLSKI: PLN 89 1440 1387 0000 0000 1168 7431

Administrator danych osobowych, którym jest Gospodarstwo Rolne Adriana i Janusz Banera, ul. Jędrzejowska 3, 54-060 Wrocław, informuje, że podane dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu kontaktu z Panią/Panem przez okres kontaktowania się. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych polegający na podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia umowy o świadczenie usług oferowanych przez Administratora m.in. na podstawie czynności zainicjowanych poprzez kontakt klienta oraz na budowaniu pozytywnych relacji z klientami. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu kontaktu, dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez uzyskania Pani/Pana odrębnej zgody. Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie do przenoszenia danych, dostępu do treść danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Copyright © 2023 UniqueCorn. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |