Kim jesteśmy

KIM JESTEŚMY

UniqueCorn to rodzinne gospodarstwo rolne, w którym uprawiane są pierwotne odmiany kukurydzy o unikalnym wyglądzie i wyjątkowych właściwościach odżywczych dla spożycia zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Prowadzimy je w małej malowniczej wsi Wierzbie w województwie opolskim. Tam też podlegamy nadzorowi weterynaryjnemu ze względu na przynależność do rejestru producentów pasz.

Uprawiana przez nas kukurydza stanowi karmę uzupełniającą dla zwierząt domowych: gryzoni (w tym: myszy, szczurów, myszoskoczków, chomików, koszatniczek, szynszyli, świnek morskich) i ptaków.

Nasze produkty to naturalne i nieprzetworzone, wysuszone w kolbie ziarno kukurydzy zwyczajnej (zea mays) w różnych odmianach. W zakresie doboru najbardziej wartościowych odmian kukurydzy i sposobów jej uprawy współpracujemy z Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie. Ze względu na różnorodność wykorzystania produkowanej przez nas kukurydzy całość produkcji poddajemy kontroli przez badania losowo pobieranych próbek w laboratorium środowiskowym Ecolabos, celem wykluczenia obecności listerii – monocytogenes, salmonelli, echerichia coli, drożdży i pleśni, dzięki którym nasze produkty spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1441/2007 z dnia 5 grudnia 2007 zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych w zakresie oznaczanych powyżej parametrów.

Oprócz przywracania pierwotnych odmian zapomnianych gatunków kukurydzy tworzymy również nowe odmiany.

UniqueCorn

Copyright © 2023 UniqueCorn. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |